МегаФон Москва

Рекламная кампания по продвижению услуги "Киноман".
Креатив, фото и дизайн: А. Балаж

2006 г.

MegafonPRO. Service "Film fan". You will see it the first! А4. 2006